Skip to main content

Optifed: efficiënt samenwerken binnen de federale overheid

Datum: 

illuDe ministerraad van 29 maart 2012 heeft de oprichting van de cel ‘Optifed’  binnen de federale administratie goedgekeurd. Optifed is een tijdelijke cel die als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten.

Concreet gaat Optifed goede efficiëntiepraktijken in de federale overheid opsporen om ze vervolgens op een projectbasis toe te passen in zoveel mogelijk diensten. Mogelijke gemeenschappelijke initiatieven situeren zich vooral op het vlak van ICT, logistiek, de aankoop van materiaal, het samenvoegen van activiteiten,...

De cel bestaat uit interne deskundigen van de federale organisaties en werkt nauw samen met de 3 colleges van leidinggevende ambtenaren. De Eerste Minister, de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Meer info binnenkort op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2012.