Skip to main content

Deeltijdse loopbaanonderbreking: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 15 maart 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van de loopbaanonderbreking voor de openbare sector wijzigt.

De wijziging heeft enkel gevolgen voor de contractuele personeelsleden, en trekt de leeftijd waarop zij onbeperkt deeltijdse loopbaanonderbreking kunnen nemen op van 50 naar 55 jaar.

Volgende fases voor de inwerkingtreding:

  • onderhandeling in Comité A
  • advies van de Raad van State
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2012.