Skip to main content

Brugdagen: vier dienstvrijstellingen in 2012

Datum: 

Omzendbrief nr. 614 (Belgisch Staatsblad van 29 februari 2012)Ā legt de brugdagen vast voor 2012 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt:

  • maandag 30 april (1 mei)
  • vrijdag 18 mei (Hemelvaart)
  • vrijdag 16 november (Koningsdag)
  • maandag 24 december (Kerstmis)

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 01 maart 2012.