Skip to main content

Personeelsplan: tegen eind maart 2012

Datum: 

illuDe Ministerraad van 3 februari 2012 heeft drie ontwerpen van omzendbrief goedgekeurd over de personeelsplannen- en enveloppes 2012.

De personeelsenveloppes van de FOD's en POD's voor 2012 zijn bepaald en de dossiers personeelsplan voor deze enveloppes dienen uiterlijk op 31 maart 2012 voor akkoord ingediend te worden bij de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken.

De behandeling van de dossiers door de FOD's P&O en B&B en de mededeling van de beslissing van de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken aan de dienst, zal gebeuren binnen de maand die volgt op de indiening van de dossiers, in zoverre de dossiers volledig zijn.

Voor de personeelsplannen 2012 gelden enkele nieuwe criteria in vergelijking met voorgaande jaren waaronder de uitdrukking in betaalde VTE’s (voltijdse equivalenten) en ook de raming van de kost voor 2013.

Om een betrouwbaar personeelsplan volgens deze criteria te kunnen opmaken, werd de methodologie voor de opmaak en opvolging van de uitvoering van de personeelsplannen grondig herzien.  Dit werd in een omzendbrief opgenomen die de omzendbrief nr. 574 afschaft. Deze omzendbrief geeft ook informatie over het specifieke proces van opvolging van het contingent vervangingscontractuelen binnen een FOD/POD.

De richtlijnen inzake de federale monitoring van de personeelseffectieven en hun budgettaire last, opgenomen in omzendbrief nr. 602, werden aangepast met het oog op een vereenvoudiging van de procedure en van het model van rapportering. De tabel met de federale organisaties die onderworpen zijn aan de federale monitoring werd geactualiseerd en bevat ook de organisaties die tot de categorie "personeelsenveloppe" behoren en een personeelsplan 2012 moeten indienen.

De omzendbrieven en meer info vind je binnenkort op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 03 februari 2012.