Skip to main content

Vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding: niet meer van toepassing vanaf 01/01/2012

Datum: 

De regimes van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding werden niet verlengd na 31 december 2011.

Het is dus sinds 1 januari 2012 niet langer mogelijk om nog gebruik te maken van het recht op de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding volgens de huidige tekst van artikel 27, §2, tweede lid van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid

Voor de personeelsleden die werken binnen het federaal administratief openbaar ambt betekent dit dat de op 31 december 2011 “lopende stelsels” van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding, geregeld blijven door deze wet.

Onder “lopend stelsel” moet worden verstaan het stelsel dat al begonnen is vóór 31 december 2011 en niet het stelsel dat aangevraagd werd vóór 31 december 2011 en dat aanvangt na 31 december 2011.

Meer info

  • over de vrijwillige vierdagenweek
  • over halftijdse vervroegde uittreding
  • over de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector
  • over het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Pagina laatst gewijzigd op 03 januari 2012.