Skip to main content

Staatssecretaris Ambtenarenzaken

Datum: 

In de regering Di Rupo wordt Hendrik Bogaert (CD&V) de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.

Voor zijn beleid zet het regeerakkoord de grote lijnen uit van de federale overheid, in het bijzonder hoofdstuk 3.2.1 De kwaliteit van de openbare diensten waarborgen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 december 2011.