Skip to main content

Verloven: update tabellen en rubrieken

Datum: 

Het koninklijk besluit van 14 november 2011 wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Het KB wijzigt heel wat aan verschillende verloven. De volgende rubrieken werden aangepast op Fedweb en in de overzichtstabellen:

Je vindt de geconsolideerde versie van het koninklijk besluit van 19 november 1998 op Fedweb.

Met specifieke vragen kan je terecht bij je personeelsdienst.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 09 december 2011.