Skip to main content

Eindejaarstoelage: bedrag 2011

Datum: 

De bedragen die de basis vormen voor de berekening van de eindejaarstoelage voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt, werden aangepast.

Ter herinnering, de eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • Het vast gedeelte bedraagt voor 2011 683,1441 €.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Er zijn twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 156,0687 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 312,1374 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

De eindejaarstoelage 2011 wordt dit jaar uitbetaald op 16 december.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 november 2011.