Skip to main content

Dienstvrijstellingen: vier dagen in 2012

Datum: 
20 oktober 2011

illuDe Ministerraad van 14 oktober 2011 heeft een ontwerpomzendbrief goedgekeurd die 4 dagen dienstvrijstelling toekent voor de brugdagen in 2012:

  • maandag 30 april (1 mei)
  • vrijdag 18 mei (Hemelvaart)
  • vrijdag 16 november (Koningsdag)
  • maandag 24 december (Kerstmis)

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Volgende fases voor de inwerkingtreding:

• onderhandeling in Comité B
• ondertekening door de Minister van Ambtenarenzaken
• publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 25 oktober 2011.