Skip to main content

Telewerk: occasioneel toegelaten

Datum: 
19 oktober 2011

Het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 wijzigt het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt en laat occasioneel telewerken toe. Voorheen was enkel telewerk op regelmatige basis mogelijk. Deze maatregel komt bijvoorbeeld tegemoet aan de specifieke problemen van sommige werknemers om naar hun werkplaats te gaan.

De personeelsleden waarop deze maatregel betrekking heeft zijn verplicht hun hiërarchische meerdere schriftelijk (via mail is toegelaten) te informeren voor ze hun telewerkdag beginnen. De hiërarchische meerdere moet, op zijn beurt, zijn schriftelijk akkoord sturen.

Dit koninklijk besluit voert fiche 12 van het sectoraal akkoord 2009-2010 uit en treedt in werking vanaf 29 oktober 2011. De gecoördineerde versie is beschikbaar op Fedweb

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 november 2011.