Skip to main content

Jaarverslagen 2010: FOD Volksgezondheid en het CGKR

Datum: 
19 oktober 2011

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceerde zijn jaarverslag 2010. Ook het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) publiceerde zijn jaarverslag 2010 Mensenhandel en Mensensmokkel: "Sociale fraude bestrijden is mensenhandel voorkomen".

 illustration

  • In het jaarverslag 2010 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kom je meer te weten over de belangrijkste evenementen in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Raad waaraan de FOD Volksgezondheid heeft meegewerkt. Naast het Voorzitterschap stond 2010 voor de FOD Volksgezondheid vooral in het teken van het verbeteren en efficiënter maken van de diensten, zowel voor de  interne als externe klanten.

    Je vindt het jaarverslag op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

 

 

  • Het jaarverslag 2010 Mensenhandel en Mensensmokkel van het CGKR focust op mensenhandel met het oog op economische uitbuiting. Aandacht ligt op het toenemende misbruik dat het vrije verkeer van werknemers binnen de EU ongewild met zich meebrengt (met name frauduleuze detacheringen & schijnzelfstandigen). Binnen dit perspectief wordt de strijd tegen sociale fraude onder de loep genomen. Naast het thema economische uitbuiting, besteedt het CGKR dit jaar ook speciale aandacht aan het fenomeen mensenhandel- en smokkel met het oog op seksuele uitbuiting.

    Je vindt het jaarverslag op de website van het CGKR.

Pagina laatst gewijzigd op 20 oktober 2011.