Skip to main content

Wedstrijd "Innovatie als drager van efficiëntie 2011": nog 16 dossiers in de running

Datum: 
18 oktober 2011

beter, met minder, samen, anders, mission possibleEind november komen de federale managers samen tijdens een seminarie over de werking van onze diensten: "Beter, met minder, samen, anders: mission possible". In deze context organiseert de FOD Personeel en Organisatie een wedstrijd om vanuit de federale overheid innovatieve voorstellen, ideeën, initiatieven of projecten te laten opborrelen. Uiteindelijk kiezen de managers het beste voorstel tijdens het seminarie op 29 november.

71 dossiers werden ingediend door personeelsleden van alle federale organisaties. De 16 laureaten voor de tweede ronde zijn nu bekend. Hieronder vind je een overzicht van de geselecteerde projecten, hun organisatie en projectverantwoordelijke. 

ProjectOrganisatieProjectverantwoordelijke
ERWYN (Easy Reachable Workplace in Your Neighborhood)Opleidingsinstituut van de federale overheid (FOD P&O) Dominique Cambrelin
Anders samen werken (satellietwerk): uitbouw interfederaal flexiplaces – networkFOD EconomieSaar Van Wambeke
#MyOffice30FOD Sociale ZekerheidLaurent Dury
Klare KijkFOD JustitieWillem-Jan Jacobs
"BRIDGING THE GAP"FOD JustitieEva Kuijken
The special federal forceSelor, selectiebureau van de overheidStefanie Billiet
FEDSQUAREOpleidingsinstituut van de federale overheid (FOD P&O) Dimitri De Leye
Ambtenaren zonder grenzenNetwerk Out of scope*Karel Declercq
FEDeffectFOD JustitieGodelieve Timmermans
3D-organisatieFOD FinanciënKathleen Serroyen
"Justipedia"/ "Fedipedia"FOD JustitieThomas Bonte
e-learning tools "Verkiezingen" en "PhotoCheck"FOD Binnenlandse ZakenStephan De Mul
Staatsblad 2.0FOD Personeel & OrganisatiePatrick Theys
Re-LexFEDICTBart Hanssens
Human rules LABKanselarij van de Eerste MinisterKathy Vanhoorne
FACEgov-societyNetwerk Out of scope*Sofie Lombaert

Proficiat aan de laureaten!

Volgende fasen van de wedstrijd:

  • De laureaten krijgen een schriftelijke feedback over hun dossier. Hierin worden de sterke en de verbeterpunten opgesomd, aanbevelingen gedaan en eventueel een aantal concrete vragen gesteld. Tegen 4 november hebben ze de tijd hierop te antwoorden, hun dossier te vervolledigen enz.
  • Op 7 november 2011 geven de geselecteerde projectverantwoordelijken een korte presentatie en verdedigen ze hun project voor de juryleden
  • Op 10 november 2011 worden dan de 5 geselecteerde projecten voor de 3e ronde bekend gemaakt.

Meer info

* Out of scope is een netwerk van ambtenaren uit de volgende organisaties: HZIV, KMSKB, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, RIZIV, Regie der gebouwen, FBZ, FOD Buitenlandse Zaken, FOD P&O, Kanselarij, BIRB, Selor, FOD Justitie, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, NICC, Fedasil, OFO en de Federale Politie. 

Pagina laatst gewijzigd op 27 oktober 2011.