Skip to main content

Invest to Save, Save to Invest

Datum: 
5 oktober 2011

Invest to Save, Save to InvestOnder deze titel brengt het netwerk van P&O-directeurs en HR-verantwoordelijken van de federale organisaties zijn derde verzameling voorstellen voor een performanter federaal HR-beleid uit.

"Meer doen met minder" is de uitdaging die de overheidsdiensten de komende jaren zullen moeten aangaan. Blinde lineaire besparingen zijn ondoeltreffend op de middellange termijn. Daarom wil het netwerk vernieuwende, concrete en pragmatische ideeën voor zinvolle structurele besparingen binnen en buiten P&O (save to invest) delen en promoten om ze opnieuw te investeren (invest to save). 

Zo zullen de federale organisaties efficiëntiewinst halen om beter in te spelen op de verwachtingen van de burgers en de personeelsleden.

De voorstellen bestrijken de periode 2011-2014 en zijn gegroepeerd rond 10 thema's die volgens eenzelfde stramien worden uitgewerkt: de stand van zaken, de te bereiken doelstellingen en de concrete acties die ondernomen moeten worden.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 06 oktober 2011.