Skip to main content

Diversiteit bij de federale overheid: actieplan 2011-2014

Datum: 
29 september 2011

De FOD Personeel en Organisatie publiceert zijn derde actieplanDiversiteit voor de periode 2011-2014. Dit plan heeft als doel de inspanningen voort te zetten die sinds 2005 geleverd worden om diversiteit en gelijke kansen te bevorderen bij de federale overheid.

Het nieuwe actieplan Diversiteit stelt meer dan 30 concreteacties voor die verricht zullen worden door de cellen Diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie. Deze acties zijn gegroepeerd rond 5 pijlers:

  • sensibilisering en diversiteit in het algemeen
  • rekrutering en selectie
  • onthaal en integratie
  • opleiding en ontwikkeling
  • begeleiding.

Naast de recurrente geworden acties stelt het plan 2011-2014 een aantal nieuwigheden voor, waaronder de integratie van het intergenerationele aspect in de te verrichten acties en het opnemen van "diversiteitsdoelstellingen"in de managementplannen van de federale organisaties.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2011.