Skip to main content

Vitruvius: weer van start!

Datum: 
26 september 2011

56 deelnemers starten binnenkort met de vierde cyclus van het programma voor leiderschapsontwikkeling Vitruvius dat georganiseerd wordt door de FOD P&O.


Een korte terugblik: de kandidaten voor het programma werden in augustus geselecteerd door hun voorzitter of administrateur-generaal. In september namen zo'n 100 kandidaten deel aan de selectiegesprekken.

De vierde cyclus bestaat uit vier groepen (2 NL en 2 FR) met gemiddeld zo’n 14 deelnemers uit 28 federale diensten:

 • Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
 • Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Federaal wetenschapsbeleid
 • FOD Begroting en Beheerscontrole
 • FOD Binnenlandse Zaken
 • FOD Buitenlandse Zaken  Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • FOD Economie KMO Middenstand en Energie
 • FOD Financiën
 • FOD Justitie
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Personeel en Organisatie
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • FOD Werkgelegenheid,arbeid en sociaal overleg
 • Fonds voor de beroepsziekten
 • Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
 • Regie der gebouwen
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
 • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
 • Rijksdienst voor pensioenen
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid
 • Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering
 • Wetenschappelijke instellingen volksgezondheid

De eerste module met de naam "teambuilding" zal van start gaan in november 2011 voor de eerste groepen.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 27 september 2011.