Skip to main content

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: infosessie

Datum: 
5 september 2011

Het nieuwe koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren werd op 9 augustus 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit nieuwe besluit, dat dit van 8 januari 1996 vervangt en in werking treedt in de loop van het eerste semester van 2012, is het belangrijkste luik van de reeds lang aangekondigde herziening van de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Om de federale organisaties op deze overgang voor te bereiden, organiseert het OFO, in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, een informatiesessie op woensdag 26 oktober 2011. Deze informatiesessie vindt plaats in het Internationaal Perscentrum (Résidence Palace) van 9u00 tot 12u30.
 
Ze is vooral bestemd voor de personeelsleden die geregeld overheidsopdrachten lanceren en dus al een zekere praktijkervaring hebben, maar ook voor zij die beslissingsbevoegdheid hebben op het vlak van overheidsopdrachten. Tijdens de informatiesessie wordt er zowel Nederlands als Frans gesproken.

Een gedetailleerd overzicht van de inhoud en alle info over de inschrijvingen en de praktische afspraken vind je application/pdf in deze infofiche (PDF, 90.87 KB).

Inschrijven kan door het application/msword inschrijvingsformulier (DOC, 1.35 MB) in te vullen en op te sturen naar de opleidingsverantwoordelijke van je organisatie.

Meer info 

Pagina laatst gewijzigd op 05 september 2011.