Skip to main content

Anysurfer: Fedweb behaalt het label

Datum: 
14 juli 2011

AnysurferFedweb heeft op 11 juli het AnySurferlabel ontvangen.

AnySurfer is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn - ook voor mensen met een functiebeperking. AnySurfer houdt ook rekening met de toegankelijkheid voor internetgebruikers met motorische en auditieve beperkingen.

Om aan de eisen voor het AnySurferlabel te beantwoorden, heeft het Fedwebteam de hele site grondig onder de loep genomen en een hele reeks pagina’s geherpubliceerd. Dat kun je zien aan de datum van de laatste aanpassing onderaan elke pagina. Meestal gaat het daarbij enkel om kleine technische aanpassingen, maar hier en daar werd ook de inhoud wat opgefrist.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 juli 2011.