Skip to main content

Verloven: verschillende wijzigingen

Datum: 
7 juli 2011

illuDe Ministerraad van 1 juli 2011 heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998.

Deze goedkeuring is een concretisering van het sectoraal akkoord 2009-2010 tussen de minister van Ambtenarenzaken en de vakorganisaties.

Het KB zal onder meer de volgende punten uitvoeren:

  • de verlofreglementering levenskeuze neutraal maken (huwelijk- wettelijk samenwonen)
  • pleegzorgverlof: voortaan bezoldigd en ook voor statutairen
  • jaarlijks vakantieverlof: de extra verlofdag toegekend aan 55+ers in het sectoraal akkoord 2007-2008, blijft ook behouden bij deeltijdse prestaties

Volgende fases voor de inwerkingtreding van de tekst:

  • syndicale onderhandeling in Comit√© B
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2011.