Skip to main content

Jaarverslagen 2010: HVW en RIZIV

Datum: 
6 juli 2011

Jaarverslagen 2010 HVW en RIZIVDe Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) heeft haar jaarverslag voor het jaar 2010 gepubliceerd.

Het thema dat dit jaarverslag als een rode draad doorkruist, is "bouwen aan de toekomst". Het jaarverslag is gewijd aan de activiteiten en projecten die in 2010 verwezenlijkt werden en op die manier kan de lezer ook kennismaken met de waarden die de HVW uitdraagt.

In het jaarverslag wordt de nadruk gelegd op de projecten en de mensen achter deze projecten. Een greep uit de behandelde onderwerpen: de optimalisering van de werkprestaties, het welzijn, de informatisering van de werkloosheidsprocedures, de verbetering van de dienstverlening aan de gebruikers, de renovatie van de gebouwen en het beheer van de organisatie.

Je vindt het jaarverslag op de website van de HVW

Het Nationaal Instituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) publiceerde  haar jaarverslag voor het jaar 2010.

Dit jaarverslag is in feite een soort triptiek.

Het eerste paneel schetst een beeld van de belangrijkste evoluties en initiatieven in de verschillende domeinen. Daarnaast belicht het ook de werking van het instituut zelf, waarbij de nieuwe bestuursovereenkomst ook in de kijker staat. Het verslag verwijst ook naar een aantal belangrijke studies en publicaties verricht door de medewerkers van het RIZIV.

In het centraal paneel wordt ingezoomd op een aantal actuele thema’s:

  • de strijd tegen de sociale fraude
  • de conclusies van de taskforce “arbeidsongeschiktheid”, die een nieuwe dynamiek in de sector wil brengen
  • het meerjarenplan op het vlak van de administratieve vereenvoudiging dat voorziet in een grondige modernisering van een aantal processen.

Eén laatste luik stelt de statistische gegevens voor.

Je vindt het jaarverslag op de website van het RIZIV

Pagina laatst gewijzigd op 08 juli 2011.