Skip to main content

Jaarverslagen 2010: CGKR, RSVZ, BIRB en IBZ

Datum: 
22 juni 2011

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding,het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau hebben hun jaarverslag 2010 gepubliceerd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zijn activiteitenverslag 2010 gepubliceerd.

Jaarverslag 2010 BIRB

 

 


 Naar het jaarverslag van het BIRB

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2011.