Skip to main content

Federale wetenschappelijke instellingen: wijziging statuten

Datum: 
22 juni 2011

illuDe Ministerraad van 16 juni 2011 heeft twee ontwerpen van koninklijke besluiten goedgekeurd in verband met de federale wetenschappelijke instellingen:

  • ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduidingen de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

Het gaat om verbeteringen van de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen, het personeelsstatuut en het geldelijk statuut van het personeel.

De wijzigingen zijn het resultaat van verbintenissen van de regering:

  • ten opzichte van de vakorganisaties om bij de uitvoering van de nieuwe statuten te onderzoeken of bepaalde bepalingen over de loopbaan uitvoerbaar zijn
  • ten opzichte van de algemeen directeurs van de instellingen om de loopbaan van het wetenschappelijk personeel te verrijken door tussenliggende functies in te voeren als compensatie voor de afschaffing van de functie van departementshoofd en afdelingshoofd 

Stappen voor de inwerkingtreding van de tekst:

  • onderhandeling bij het Sectorcomité I
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2011.