Skip to main content

Tweetalige adjuncten: verlenging tot 31 december 2011

Datum: 
10 juni 2011

Het koninklijk besluit van 26 mei 2011 wijzigt het koninklijk besluit van 16 mei 2003. De mogelijkheid om tweetalige adjuncten op voorlopige basis aan te wijzen in de centrale diensten van de FOD’s wordt verlengd tot 31 december 2011.

Ter herinnering

In de FOD's heeft de wet van 12 juni 2002 tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de verplichting afgeschaft om een wettelijk tweetalig ambtenaar aan een eentalige houder van een managementfunctie toe te voegen. Zij heeft ook voor de houders van sommige functies een verplichting van functionele tweetaligheid ingevoerd.

Deze laatste verplichting veronderstelt dat de houders van deze functies hun functionele kennis van de tweede taal voor een examencommissie bij Selor bewijzen.

Volgens artikel 43ter, § 7 van de gecoördineerde wetten, dienen de voorwaarden en het programma van dit examen en de samenstelling van de examencommissie bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit vastgelegd te worden, wat nog niet gebeurd is.

In afwachting van de uitvaardiging van dit koninklijk besluit vereist de continuïteit van de openbare dienst echter dat zowel de eenheid van rechtspraak als de evaluatietaak verzekerd kunnen worden.

Het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten werd met dit doel uitgevaardigd.

Dit besluit werd al verschillende keren verlengd. De nieuwe verlenging eindigt op 31 december 2011.

Meer info

  • in het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.

Pagina laatst gewijzigd op 10 juni 2011.