Skip to main content

Ouderschapsverlof: kind met een handicap

Datum: 
9 juni 2011

Sinds 20 mei 2011 kan een federaal personeelslid ouderschapsverlof krijgen voor een kind met een handicap tot dit kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Deze regel geldt zowel voor de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof als voor het onbezoldigd ouderschapsverlof en werd vastgelegd door de wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 juni 2011.