Skip to main content

Jaarverslagen 2010: CGVS en DG EPI

Datum: 
7 juni 2011

 

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft zijn jaarverslag 2010 gepubliceerd. Dit jaarverslag biedt een brede kijk op het werk van het CGVS. Het laat je kennis maken met meer dan alleen statistieken over asielaanvragen en beslissingen. Het geeft ook een inzicht in de wijze waarop het CGVS zijn opdracht tot het verlenen van bescherming aan vluchtelingen uitvoert.

Je vindt het jaarverslag op de website van het CGVS.  

 

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (DG EPI) publiceerde haar activiteitenverslag 2010. Je vindt er info over de activiteiten die in de kijker stonden en de projecten die werden gerealiseerd in 2010: de ingebruikname van de PI Tilburg, een vernieuwde basisopleiding en aangepaste selectieprocedure voor de penitentiaire bewakingsassistenten, e-learning voor personeel en gedetineerden, nieuwe veiligheidsinstallaties in de gevangenis van Brugge, een progressief regime in de gevangenis van Doornik, een wereldconferentie over het gevangeniswezen, enz.

Je vindt het activiteitenverslag op de website van de FOD Justitie.

Pagina laatst gewijzigd op 22 juni 2011.