Skip to main content

Vitruvius Cyclus 4: inschrijvingen

Datum: 
30 mei 2011

De vierde cyclus van Vitruvius zal lopen tussen oktober 2011 en juni 2012.

Het programma richt zich zowel tot leidinggevenden en stafmedewerkers op niveau middle management (A2-A3-A4) als tot mandaathouders.

Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot 30 Franstalige en 30 Nederlandstalige deelnemers.

Van elke organisatie die wenst deel te nemen aan Vitruvius, maakt het topmanagement een preselectie van een aantal potentiële kandidaten:

  • maximaal 3 Franstalige en maximaal 3 Nederlandstalige deelnemers van het niveau middle management (leidinggevenden of stafmedewerkers) of mandaathouders
  • met gelijkwaardige deelnamekansen voor vrouwelijke en mannelijke deelnemers.

De kandidaten dienen liefst aan volgende criteria te voldoen:

  • Tewerkgesteld zijn bij een FOD, een POD of een instelling van openbaar nut
  • Minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan 1 jaar in een leidinggevende functie of relevante staffunctie (vb. opleidingsverantwoordelijke, organisatieadviseur, …)
  • Een sleutelrol kunnen spelen inzake leiderschapsontwikkeling binnen de eigen organisatie.

De kandidatendossiers voor de 4de cyclus dienen uiterlijk 1 september 2011 te worden bezorgd aan: marieodette.katshinda@p-o.belgium.be of vitruvius@p-o.belgium.be

Op 30 juni 2011 van 10u tot 14u zal er een infodag over het Vitruviusprogramma doorgaan in het Auditorium Pacheco van de Financietoren (Pachecolaan 13 - 1000 Brussel).

De bedoeling van die dag is kennis te maken met de leerfilosofie, de doelstellingen en de inhoudelijke programmamodules, evenals de lessons learned en de ervaringen van de alumni.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2011.