Skip to main content

Occasioneel telewerk

Datum: 
16 mei 2011

illuDe Ministerraad van 13 mei 2011 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat occasioneel telewerken toelaat binnen het federaal openbaar ambt. Momenteel is enkel telewerk op regelmatige basis toegelaten. Deze maatregel komt tegemoet aan de specifieke problemen van sommige werknemers om naar hun werkplaats te gaan.

De personeelsleden waarop deze maatregel betrekking heeft zijn verplicht hun hiërarchische meerdere schriftelijk (via mail is toegelaten) te informeren voor ze hun telewerkdag beginnen. De hiërarchische meerdere moet, op zijn beurt, zijn schriftelijk akkoord sturen.

Dit koninklijk besluit voert de fiche 12 van het sectoraal akkoord 2009-2010 (van de federale overheid) uit en wijzigt het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federale administratief openbaar ambt.

Stappen voor de inwerkingtreding van de tekst:

  • onderhandeling bij het Comité B
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 20 mei 2011.