Skip to main content

FOD P&O en Fedict: 10 jaar later

Datum: 
11 mei 2011

De FOD Personeel en Organisatie en de FOD voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) vieren vandaag hun 10de verjaardag.

Wat gebeurde er 10 jaar geleden bij de federale overheid? Enkele sleutelmomenten:

  • 20 juli 2000: keurde de Ministerraad het nieuwe organigram goed van het federaal openbaar ambt.
  • 7 november 2000: het eerste besluit dat de principes van de Copernicushervorming concretiseert, verschijnt. Het gaat om de oprichting en de samenstelling van de gemeenschappelijke organen van elke FOD: de beleidsraad, het directiecomité en de beleidscel, en beoogt een betere afstemming en samenwerking tussen de politieke overheid en de administratie.
  • Mei 2001: werden de 4 horizontale FOD’s opgericht. Onze FOD en Fedict op 11 mei, de FOD Budget en de Kanselarij op 15 mei.
  • 23 mei 2001: Meteen zagen ook enkele verticale FOD’s het daglicht: de FOD’s Justitie, Sociale Zekerheid en Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 mei 2011.