Skip to main content

De samenwerking tussen de generaties bevorderen binnen de teams

Datum: 
28 april 2011

Illustratie jong en oud FedwebIn het kader van de vergrijzing en de vernieuwing van het federaal personeelsbestand heeft de FOD P&OVlerick Leuven Gent Management School de opdracht gegeven een studie te realiseren die een antwoord moet geven op de volgende vragen:

  • hoe werken de verschillende generaties samen in de federale organisaties?
  • welke factoren hebben een invloed op deze samenwerking? Op welke manier speelt leeftijd hierbij een rol?
  • welke acties kunnen worden ondernomen¬†om de samenwerking te verbeteren?

Aan de hand van de studie, die verricht werd in 3 federale organisaties (de FOD Volksgezondheid, de RVA en het Rijksarchief), kon men tot een aantal nuttige vaststellingen en verbeteringspistes komen voor de HR-verantwoordelijken, de managers en de teamchefs.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 april 2011.