Competentiemanagement: publicatie van methodologische gidsen en handleidingen

Datum: 
1 december 2010

De FOD P&O heeft verschillende methdologische gidsen en handleidingen uitgewerkt als hulp bij het implementeren van competentiemanagement binnen de organisaties:

  • de methodologische gidsen over het op elkaar afstemmen van competentiemanagement en de verschillende HR-processen stellen je in staat om de competenties optimaal te integreren in elk van de processen in kwestie.

    Ze zijn bestemd voor de personen die deze processen beheren en zijn zo opgevat dat elke gids afzonderlijk gelezen kan worden.
  • de "praktische gids voor een implementatieplan in een organisatie" stelt de verschillende stappen voor die je implementatieproject zal doorlopen, evenals de vragen die je je dient te stellen, de succesfactoren, de te maken keuzes, ...

Deze gidsen zijn beschikbaar in PDF-formaat in beConnected.

  • De handleidingen Functiebeschrijvingen en Competentieprofielen bij de federale overheid helpen bij de samenstelling en het beheer van je functiebeschrijvingen en competentieprofielen.

    Deze handleidingen bevinden zich in beConnected.

De gidsen over competentieontwikkeling en onthaal en integratie zullen later beschikbaar zijn.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 juni 2013.