Eindejaarstoelage: bedrag 2010

Datum: 
29 november 2010

De bedragen die de basis vormen voor de berekening van de eindejaarstoelage voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt, werden aangepast.

Ter herinnering, de eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • Het vast gedeelte bedraagt voor 2010 662,7012 €.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Er zijn twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 153,0099 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 306,0198 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

De eindejaarstoelage 2010 wordt dit jaar uitbetaald op 16 december.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 december 2010.