Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Naar een soepelere en meer geresponsabiliseerde personeelsplanning bij de federale overheidsdiensten

De human resourcesplanning is een proces dat tot doel heeft de personeelsbehoeften te bepalen die nodig zijn om de doelstellingen van de organisatie te realiseren en het beleid van allocatie van de personeelsmiddelen te definiëren en te implementeren om zo efficiënt mogelijk aan deze behoeften te voldoen.

Sinds 2015 is het beleid inzake personeelsplanning bij de federale overheid diepgaand gewijzigd. Voor het eerst in 2015 heeft de regering voor de personeelskredieten een meerjarentraject vastgelegd en heeft zij een proces ingevoerd dat het mogelijk maakt kredietoverschrijdingen te vermijden. Tegelijkertijd heeft de regering meer soepelheid geïntroduceerd in de opmaak en het gebruik van het personeelsplan, om zo de autonomie van organisaties op het vlak van hr-planning te versterken. De door het personeelsplan toegestane flexibiliteit is echter nog niet overal in de praktijk geïntegreerd. Om hieraan te verhelpen worden de belangrijkste principes die deze evolutie karakteriseren hernomen en gecontextualiseerd in deze nota.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 26 november 2020.