Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Geldelijke loopbaan

Het concept 'geldelijke loopbaan' slaat op de evolutie van je wedde binnen je graad. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' en de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

  • De 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen' is van toepassing op alle personeelsleden die vanaf 1 januari 2014 aangeworven of in dienst genomen werden (inclusief nieuwe aanwervingen of nieuwe indienstnemingen). Ze is echter ook van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer ze bevorderd worden naar het hogere niveau of een verandering van graad bekomen na 1 januari 2014.
  • De 'geldelijke loopbaan via bonificaties' is van toepassing op alle personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst waren en die na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werden of een verandering van graad bekomen hebben.

Pagina laatst gewijzigd op 29 december 2013.