Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Verandering van graad

Verandering van graad betekent dat je benoemd wordt in een graad binnen eenzelfde niveau (bijvoorbeeld een verandering van de graad van administratief medewerker naar de graad van technisch medewerker).

Voor sommige graden is de verandering verbonden aan de naleving van een aantal voorwaarden.

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Als je een verandering van graad bekomt, geniet je de eerste, de tweede, de derde, de vierde of de vijfde weddeschaal al naargelang je de eerste, de tweede, de derde, de vierde of de vijfde weddeschaal genoot in je oude graad. Er zijn echter uitzonderingen voorzien.

Je neemt je weddeschaalanciënniteit en de vermeldingen die je reeds hebt gekregen in je oude weddeschaal mee.

Geldelijke impact voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 statutair was, houdt een verandering van graad in een andere graad van het niveau D in dat je terechtkomt in de nieuwe loopbaan met de nieuwe weddeschalen.

Je bekomt de eerste weddeschaal in je nieuwe graad, die je een jaarwedde verzekert die minstens gelijk is aan de jaarwedde waarin je bezoldigd wordt op het tijdstip van de verandering van graad. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de graad (art.59 – KB 25 oktober 2013).

Pagina laatst gewijzigd op 29 december 2013.