Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Overgang naar het niveau B

Deelnemingsvoorwaarden niveau B

Om deel te nemen aan de bevorderingsproeven naar niveau B moet je:

  • statutair zijn
  • tot niveau C behoren
  • je in een administratieve stand bevinden waarin je je aanspraken op bevordering kunt doen gelden.

In principe brengen de stafdiensten P&O de personeelsleden ervan op de hoogte dat er proeven georganiseerd worden. Hoe dit intern gecommuniceerd wordt, kan je opvragen bij je stafdienst P&O.

Verloop

Je moet aan een selectie deelnemen. Deze selectie bestaat uit 2 proeven: een algemene proef en een bijzondere proef. Beide zijn uitsluitingsproeven.

Je wordt gerangschikt volgens de punten die je voor de bijzondere proef hebt behaald. Je wordt bevorderd volgens de volgorde van je rangschikking, voor zover je niet de vermelding 'onvoldoende' of 'te verbeteren' hebt gekregen aan het einde van je evaluatie.

Vrijstellingen

  • Personeelsleden van niveau C die kandidaat zijn voor een vergelijkende selectie van niveau B en in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot dit niveau, worden vrijgesteld van de algemene proef.
  • Personeelsleden van niveau C die geslaagd zijn voor de proeven van de eerste  reeksen van de overgang naar niveau A worden vrijgesteld van de algemene proef van de overgangsselecties naar niveau B.

Geslaagden

De geslaagden worden, op voorwaarde dat ze de vermelding 'uitstekend' of 'voldoet aan de verwachtingen' behouden hebben, in de openstaande betrekkingen van hun organisatie in dienst geroepen volgens de volgorde van hun rangschikking. Ze kunnen ook ingaan op een aanbod van een andere federale organisatie.

Pagina laatst gewijzigd op 22 januari 2019.