Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Je werkt bij het leger

De wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel bepaalt dat sommige militairen de hoedanigheid van rijksambtenaar kunnen verwerven door overplaatsing.

Het koninklijk besluit van 12 juni 2006 die gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 26 april 2017, maakt het mogelijk dat militairen ambtenaar bij de federale overheid kunnen worden.

Pagina laatst gewijzigd op 07 november 2017.