Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Je bent een personeelslid van de rechterlijke orde

Sinds 1 mei 2017 bepaalt het koninklijk besluit van 26 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing, de regels waarbij personeel van de Rechterlijke Macht (griffier, parketjurist, referendaris, …) via intrafederale mobiliteit kan overgaan naar een FOD, een POD, het Ministerie van Defensie,  een openbare instelling van sociale zekerheid of een federale instelling van openbaar nut.

Het statutaire personeelslid van de Rechterlijke Macht kan bij de federale overheid voor elke functie van hetzelfde niveau of dezelfde klasse solliciteren. Hij kan eveneens solliciteren voor elke functie naar een hoger niveau of een hogere klasse, als hij aan de voorwaarden voor bevordering naar een hoger niveau of aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet.

Het statutaire personeelslid van de Rechterlijke Macht dat slaagt voor de selectie wordt in de weddenschaal geïntegreerd waarbij hij minstens evenveel verdient als de mobiliteit plaatsvond in hetzelfde niveau en in dezelfde klasse. Als de mobiliteit plaatsvond in een hoger niveau of een hogere klasse, gaat het gepaard met een weddeverhoging.

Pagina laatst gewijzigd op 07 november 2017.