Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Voor mantelzorg

Dit verlof is van toepassing op contractuelen en statutairen.

De loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een thematische loopbaanonderbreking vanaf 1 januari 2021. Door dit verlof voor mantelzorg, kan je je prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die zich door zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het hoeft geen familie- of gezinslid te zijn.

Voorwaarden

Om een verlof voor mantelzorg te krijgen, moet je

  • erkend zijn als mantelzorger (met sociaal recht) van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen en het bewijs voorleggen aan zowel je werkgever als aan de RVA. Je moet een erkenning 'mantelzorger met sociaal recht' aanvragen door een verklaring op eer in te dienen bij je ziekenfonds dat hierover beslist. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger met sociaal recht kan je contact opnemen met je ziekenfonds.
  • op de begindatum van het verlof voor mantelzorg moet je voltijds werken om een onderbreking van 1/2de of 1/5de te vragen. Er is geen voorwaarde als je het verlof volledig wil opnemen.
  • nog meer specifieke voorwaarden op de site van de RVA.

 
Duur

Per zorgbehoevende persoon

Je kan 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg (of 6 maanden halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon.

Per personeelslid

Volledige opname van het verlof bedraagt maximum zes maanden over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking. Je kan dus in totaal wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen maar dan voor 6 verschillende zorgbehoevende personen. Een werknemer die erkend mantelzorger is van verschillende zorgbehoevende personen, zal over zijn gehele beroepsloopbaan in totaal nooit meer dan zes maanden voltijds verlof voor mantelzorg kunnen opnemen.

 
Hoe opnemen?

Je kan het verlof opnemen:

  • via een halftijdse onderbreking, je werkt dan nog 50% van een voltijdse uurregeling
  • via een onderbreking met 1/5, je werkt dan nog 80% van een voltijdse uurregeling 
  • volledig, je werkt dan niet meer.


Bedrag onderbrekingsuitkering

De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Je vindt de bedragen op de site van de RVA.

Aanvraag

Bij een aanvraag om verlof voor mantelzorg moet je:

 
Bijzonderheden en gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Je krijgt je wedde voor het gedeelte dat je werkt en een premie van de RVA voor het gedeelte dat je opneemt in verlof voor mantelzorg.
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
  • Invloed op je pensioen -> contacteer de federale pensioendienst Federale Pensioendienst 

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 03 september 2021.