De FOD Personeel en Organisatie
Op 1 maart 2017 ging de FOD P&O op in de FOD Beleid en Ondersteuning.

De FOD Beleid en Ondersteuning nam de taken en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva.

Deze nieuwe FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en overheidsopdrachten.

De volgende pagina’s geven voorlopig nog informatie over de FOD Personeel en Organisatie (missie, structuur, producten en diensten, …). Deze activiteiten worden nu echter overgenomen door drie directoraten-generaal van de FOD Beleid en Ondersteuning:

Je vindt een overzicht van de missie, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning op www.bosa.be.

Pagina laatst gewijzigd op 26 juni 2017.