Skip to main content

Vermeldingen

 

Na afloop van het evaluatiegesprek kan één van de 4 volgende vermeldingen toegekend worden:

 • uitzonderlijk
 • voldoet aan de verwachtingen
 • te verbeteren
 • onvoldoende.
             

De keuze van de toe te kennen vermelding hangt af van de gegrondheid van de volgende criteria:

 • het behalen van de prestatiedoelstellingen
 • de ontwikkeling van de competenties nodig voor de functie
 • de bijdrage aan de teamprestaties
 • de beschikbaarheid voor de gebruikers van de dienst (intern of extern).

De eerste 2 criteria werden vastgelegd om de integratie van de stagiair in zijn federale dienst mogelijk te maken en om vast te stellen dat hij over de vereiste vaardigheden beschikt bij het uitoefenen van zijn functie. 
 

Als de stagiair ook evaluator is, zijn er 2 bijkomende evaluatiecriteria voor de evaluaties die hij doet:

 • de kwaliteit van de evaluaties die hij deed 
 • het naleven van de termijnen en de reglementering.
             

De stagiair krijgt functioneringsmeldingen tijdens de stage en een evaluatiemelding op het einde van de stage.
  

Gevolgen

Tijdens de stage wordt aan de stagiair één van de 4 meldingen toegekend bij elk verplicht functioneringsgesprek.

 • Bij een melding ‘onvoldoende’ beslist de beroepscommissie evaluatie:
  • of de stage wordt voortgezet
  • of de stagiair wordt ontslagen.
 • Een melding ‘te verbeteren’ op het einde van de stage = verlenging of benoeming op basis van de beslissing of het voorstel van de bevoegde commissie.
 • Een melding ‘onvoldoende’ of ‘te verbeteren’ na verlenging beslist door de beroepscommissie op het einde van de stage = ontslag of benoeming op basis van het voorstel van de bevoegde commissie.

 

Naargelang de behaalde evaluatiemelding:

 • ‘beantwoord aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’: de stagiair wordt definitief benoemd
 • ‘te verbeteren’: de stagiair wordt gehoord door de beroepscommissie evaluatie die:
  • ofwel de stage kan verlengen met maximum 4 maanden,
  • ofwel de benoeming van de stagiair voorstelt.
 • ‘onvoldoende’: de stagiair wordt gehoord door de beroepscommissie die:
  • ofwel de stage kan verlengen met maximum 4 maanden,
  • ofwel het ontslag van de stagiair voorstelt.

 

In geval van verlenging van de stage wordt de stagiair opnieuw geëvalueerd en uit de behaalde evaluatiemelding volgt:

 • ‘beantwoord aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’: de stagiair wordt definitief benoemd
 • ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’:‘ de stagiair wordt gehoord door de beroepscommissie evaluatie die ofwel de benoeming ofwel het ontslag voorstelt.
     

In geval van ontslag, beschikt de stagiair over een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 

Bij een ernstige fout kan de stagiair ontslagen worden zonder opzeggingstermijn.

Pagina laatst gewijzigd op 03 februari 2016.