Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Vermeldingen

De evaluatievermelding "onvoldoende" kan aan de stagiair worden gegeven als de hiërarchisch meerdere vaststelt dat zijn prestaties of de ontwikkeling van de competenties nodig voor de uitoefening van de functie duidelijk onder het verwachte niveau liggen.   
  

Gevolgen

Op het einde van elk verplicht functioneringsgesprek of op het einde van het gesprek op het einde van de stage kan een vermelding “onvoldoende” gegeven worden aan de stagiair. .

Als de vermelding “‘onvoldoende”’ wordt gegeven tijdens de stage, kan de evaluatiecommissie  

  • beslissen dat de stage wordt voortgezet
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan.

Als de vermelding ‘“onvoldoende”’ wordt gegevens op het einde van de stage, kan de evaluatiecommissie 

  • beslissen dat de stage wordt verlengd, 
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan, 
  • voorstellen om de stagiair te benoemen. 

 

Als de vermelding “‘onvoldoende”’ wordt gegevens op het einde van de verlenging van de stage, kan de evaluatiecommissie 

  • voorstellen om de stagiair te benoemen 
  • voorstellen om de stagiair te ontslaan. 

In geval van ontslag, beschikt de stagiair over een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 

Bij een ernstige fout kan de stagiair ontslagen worden zonder opzeggingstermijn.

Pagina laatst gewijzigd op 15 maart 2022.