Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Hulp bij evaluatie

Crescendo

De FOD Beleid en Ondersteuning stelt aan de federale organisaties een applicatie ter beschikking om de evaluatie elektronisch te beheren. Met deze applicatie, Crescendo genaamd, kan je de evaluatieverslagen (via invulvelden) online invullen en beheren en er eventueel notities in opnemen.

De geëvalueerde en evaluator vinden dus online:

  • de documenten, in het dossier 'Evaluatiecyclus'
  • de competentieprofielen
  • de functiebeschrijving van de geëvalueerde.

De federale organisaties kiezen zelf of ze Crescendo willen gebruiken. 
 

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 15 maart 2022.