Skip to main content

Evaluatieperiode

De evaluatieperiode van de stagiair is de stage, die begeleid wordt door de evaluator (de hiërarchisch leidinggevende). De evaluatieperiode bestaat uit verschillende gesprekken tussen de stagiair (geëvalueerde) en de leidinggevende (evaluator). Tijdens deze gesprekken worden de prestaties en de competentieontwikkeling van de stagiair concreet gemaakt, gepland, aangepast en uiteindelijk geëvalueerd op basis van deze vier criteria:

  1. individuele prestaties volgens de functiebeschrijving en planning van prestatiedoelstellingen
  2. vereiste competentieontwikkeling voor de functie
  3. bijdrage aan de teamprestaties
  4. beschikbaarheid voor interne en externe gebruikers van de dienst.

Als de stagiair ook evaluator is, wordt hij ook geëvalueerd op de kwaliteit van de gesprekken en het respecteren van de deadlines van de evaluaties.

Deze gesprekken leiden tot het geven van een eindvermelding waarbij de stagiair wel of niet benoemd wordt.  

Duur en begin

De evaluatieperiode van de stagiair duurt minimum een jaar en begint de 1ste of 15de van de maand.

In enkele gevallen duurt de stage langer dan een jaar:

  • personen met een handicap kunnen vragen om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen. In dat geval wordt de stage verlengd tot de totale duur bereikt is
  • als de stagiair in één of meerdere keren meer dan 30 werkdagen afwezig was. In dat geval, wordt de duur van de stage verlengd met de duur van deze afwezigheden (zonder rekening te houden met de 30 werkdagen en uitzonderingen zoals bv het jaarlijks verlof)
  • als de beroepscommissie evaluatie beslist de stage te verlengen met maximum 4 maanden.

Pagina laatst gewijzigd op 16 mei 2017.