Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Eindvermelding ‘onvoldoende’ en gevolgen

Eindvermelding ‘onvoldoende’

Na afloop van het evaluatiecyclusgesprek wordt als enige eindvermelding "onvoldoende" toegekend.

De toekenning van de vermelding ‘“onvoldoende’” veronderstelt dat aan één van de volgende criteria is voldaan, namelijk dat de geëvalueerde:

  • minder dan 50% van de prestatiedoelstellingen heeft behaald
  • de competenties nodig voor de functie niet heeft ontwikkeld en de functie dan ook niet langer op bevredigende wijze kan uitoefenen. 

Twee al dan niet opeenvolgende vermeldingen “‘onvoldoende’” binnen een periode van 4 jaar, met een minimum van 60 gepresteerde dagen, leiden tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid.         

Behalen van de geplande doelstellingen = ‘“postieve/gunstige’” evaluatie

Het behalen van de prestatie- en ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld tijdens het opmaken van de balans in het evaluatiecyclusgesprek leidt tot de start van de volgende evaluatiecyclus. Er wordt geen eindvermelding toegekend voor het behalen van de geplande doelstellingen. 

Als het personeelslid drie maanden na het einde van de evaluatiecyclus nog steeds niet is geëvalueerd en niet afwezig is, wordt de volgende cyclus geactiveerd.  

De reglementering bepaalt bovendien dat na de vermelding ‘“onvoldoende’ de aanwijzing van een personeelslid in een hogere functie automatisch stopt.

Gevolgen van de vermeldingen

De vermelding ‘“onvoldoende’” vertraagt het personeelslid in de ontwikkeling van zijn geldelijke en administratieve loopbaan. 

  • Wat betreft in de geldelijke loopbaan vertraagt de vermelding "onvoldoende" dat in de laatste evalutiecyclus is toegekend, de geldelijke vooruitgang van het personeelslid (bevordering in weddeschaal). 
  • Wat betreft de administratieve loopbaan mag de geëvalueerde géén vermelding ‘onvoldoende’ behalen om bevorderd te kunnen worden naar een hoger niveau of een hogere klasse of om te kunnen veranderen van graad. In de context van een bevordering naar niveau A, moet het ontbreken van de vermelding ‘onvoldoende’ ook worden nagegaan, zowel om te kunnen deelnemen aan de proeven als om te kunnen worden opgeroepen voor een vacante betrekking.
  • In het geval van een hogere functie daarentegen, blijft deze enkel behouden voor zover de werknemer niet de vermelding ‘onvoldoende’ krijgt.

Naast deze gevolgen, wordt bij de vermelding 'onvoldoende' een periode van verplichte remediëring opgestart, met een minimum-duur van 6 maanden en een maximum van 12 maanden.
Als het personeelslid binnen de 4 jaar (waarvan 240 gepresteerde dagen) 2 al dan niet opeenvolgende vermeldingen 'onvoldoende' krijgt, wordt het wegens beroepsongeschiktheid ontslagen door de leidend ambtenaar.

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2022.