Skip to main content

Eindvermelding en gevolgen

Eindvermelding

Na afloop van het evaluatiegesprek wordt één van de 4 volgende vermeldingen toegekend:

 • uitzonderlijk
 • voldoet aan de verwachtingen
 • te verbeteren
 • onvoldoende.

De keuze van de toe te kennen vermelding hangt af van de gegrondheid van de volgende criteria:

 • het behalen van de prestatiedoelstellingen
 • de ontwikkeling van de competenties nodig voor de functie
 • de bijdrage aan de teamprestaties
 • de beschikbaarheid voor de gebruikers van de dienst (intern of extern).

en van 2 bijkomende evaluatiecriteria als de geëvalueerde eveneens evaluator is:

 • de kwaliteit van de evaluaties die hij heeft gerealiseerd
 • het nakomen van de termijnen en de regelgeving.
          

Automatische melding

Er bestaat een reeks garanties die de evaluatie voorziet naargelang de vermelding, met name de toekenning van een automatische vermelding in sommige gevallen.

De regelgeving voorziet namelijk dat de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ automatisch wordt toegekend aan de geëvalueerde in de volgende gevallen:

 • als de geëvalueerde meer dan de helft van de evaluatieperiode (minimum 6 maanden) afwezig was
 • als hij 6 maanden na het einde van de evaluatieperiode nog steeds niet werd geëvalueerd
 • als de directeur of directeur-generaal niet akkoord gaan met de hiërarchisch meerdere over de vermelding die zal toegekend worden

Bovendien voorziet de reglementering dat het personeelslid automatisch de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' of de vermelding 'uitzonderlijk'  krijgt in de graad of klasse waar de geëvalueerde benoemd is, in het geval hij respectievelijk de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' of 'uitzonderlijk' krijgt in de functie gelinkt aan de uitoefening van een hogere functie.

Als evaluator kan de geëvalueerde ook automatisch de vermelding ‘te verbeteren’ krijgen zodra één van de criteria voor de toekenning van deze vermelding zich voordoet.
 

Gevolgen

Via de toekenning van de eindvermeldingen kan je als geëvalueerd personeelslid vlugger of minder vlug evolueren binnen je loopbaan.

 • In de geldelijke loopbaan, krijg je met de eindvermelding 'voldoet aan de verwachtingen' een normale geldelijke vordering. Die geldelijke vordering zal vlugger verlopen bij de vermelding 'uitzonderlijk' en trager bij de vermeldingen 'te verbeteren' of 'onvoldoende'.
 • De vermeldingen hebben eveneens een impact op de administratieve loopbaan van de geëvalueerde. Je mag immers géén vermelding ‘onvoldoende’ of 'te verbeteren' behalen bij de laatste evaluatie om bevorderd te kunnen worden naar een hoger niveau of een hogere klasse of om te kunnen veranderen van graad. In de context van een bevordering naar niveau A, moet de geëvalueerde bovendien de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’ hebben gekregen en behouden, zowel om te kunnen deelnemen aan de proeven als om te kunnen worden opgeroepen voor een vacante betrekking.
 • In het geval van een hogere functie daarentegen, blijft deze enkel behouden voor zover het personeelslid niet de vermelding ‘te verbeteren’ of ‘onvoldoende’ krijgt.

Naast deze gevolgen van de vermeldingen, wordt bij de vermelding 'onvoldoende' een evaluatieperiode opgestart, die beperkt is tot 6 maanden, in afwijking van het principe van de duur van een evaluatieperiode van 1 jaar, van 1 januari tot 31 december.
Als je binnen de 3 jaar 2 al dan niet opeenvolgende eindvermeldingen 'onvoldoende' krijgt, word je wegens professionele tekortkomingen ontslagen door de leidend ambtenaar.

Als je binnen de 3 jaar 2 al dan niet opeenvolgende eindvermeldingen 'onvoldoende' krijgt, word je wegens professionele tekortkomingen ontslagen door de leidend ambtenaar.

Pagina laatst gewijzigd op 19 september 2019.