Skip to main content

Evaluatieperiode

Een evaluatieperiode bestaat uit verschillende gesprekken tussen een personeelslid (geëvalueerde) en de chef (evaluator). Deze periode biedt aan het geëvalueerde personeelslid en zijn evaluator de mogelijkheid om een duidelijke functiebeschrijving en doelstellingen vast te leggen, ze bij te sturen tijdens de periode en op het einde te evalueren in welke mate de geëvalueerde heeft voldaan aan de vastgelegde verwachtingen.

Tijdens een evaluatieperiode zijn er 4 gesprekken waarin je prestaties en de ontwikkeling van je competenties worden voorgesteld, gepland, aangepast en geëvalueerd, op basis van de volgende 4 criteria:

 1. de individuele prestaties gelinkt aan de functiebeschrijving en de planning van de prestatiedoelstellingen
 2. de ontwikkeling van de competenties die nuttig zijn voor de functie 
 3. de bijdrage aan de prestaties van het team 
 4. de beschikbaarheid voor de interne en externe gebruikers van de dienst.

De evaluator wordt ook geëvalueerd op de kwaliteit van de gevoerde gesprekken en de naleving van de termijnen van de evaluaties.

Na deze gesprekken wordt er een eindmelding toegekend. In het bijzonder via die eindmelding evolueer je binnen je loopbaan.
 

Je krijgt als geëvalueerde één van de volgende 4 meldingen:

 • uitzonderlijk
 • voldoet aan de verwachtingen 
 • te verbeteren
 • onvoldoende.

 

Begin - einde en duur

De evaluatieperiode duurt 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december (begin-einde), net zoals het kalenderjaar dus. Afwezigheden hebben geen invloed op de duur ervan, behalve in de periode die volgt op een 'onvoldoende'.

Er bestaan echter een aantal gevallen waarbij de periode op een ander tijdstip kan beginnen of waarbij de duur kan afwijken van 1 jaar.

Uitzonderingen met betrekking tot begin en einde van de periode (1 januari/31 december)

 • de dag waarop je wordt benoemd
 • de eerste werkdag volgens je arbeidscontract
 • de dag waarop je van functie verandert
 • de dag waarop je de vermelding ‘onvoldoende’ hebt gekregen na een beroepsprocedure.

Afwezigheden hebben geen invloed op het begin en einde van de periode; de periode loopt gewoon door en eindigt op de voorziene datum. De volgende periode begint de dag erop. Gemiste gesprekken vinden plaats bij terugkeer (evaluatiegesprek, planningsgesprek, ….).
 

Uitzonderingen met betrekking tot de duur van 1 jaar

 • als de evaluatieperiode begint vóór 1/07, eindigt ze op 31/12
 • als de evaluatieperiode begint na 30/06, eindigt ze 6 maanden later en de daaropvolgende evaluatieperiode eindigt op 31/12
 • de periode die volgt op een periode met vermelding ‘onvoldoende’ duurt 6 maanden.

Afwezigheden hebben geen invloed op de duur van de periode (geen verlenging) behalve in het geval dat de periode volgt op een afgesloten periode met de vermelding ‘onvoldoende’.
 

In geval van afwijking van de normale duur en begin/einde van de periode (bijvoorbeeld bij wijziging van functie), moet de evaluatieperiode steeds minstens 6 maanden duren om te kunnen worden afgesloten met een evaluatie. Bij gebrek sluit ze af, maar voor deze periode is er geen evaluatie (bijvoorbeeld: 2 wijzigingen van functie in 10 maand).

Pagina laatst gewijzigd op 03 januari 2016.