Skip to main content

Planningsgesprek

Tijdens het planningsgesprek worden er in wederzijds akkoord tussen de geëvalueerde en de evaluator 'doelstellingen' vastgelegd, die van toepassing zijn voor de hele evaluatieperiode.

Bij het uitblijven van een akkoord organiseert de P&O-directeur een bemiddeling en, in geval van het niet slagen ervan, is het de directeur of de directeur-generaal die beslist over de prestatiedoelstellingen en de ontwikkeling.

De doelstellingen kunnen herzien worden in een functioneringsgesprek als dat nodig blijkt.

De verantwoordelijkheden en het competentieprofiel die omschreven zijn in de functiebeschrijving vormen de basis voor de doelstellingen: bij het vastleggen ervan moet ook rekening gehouden worden met samenwerking en klantgerichtheid en met de doelstellingen van je team en die van de organisatie.

Tijdens dit gesprek maken de evaluator en geëvalueerde afspraken op basis van de volgende criteria:

  • het behalen van de prestatiedoelstellingen 
  • de ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor de functie
  • de bijdrage aan de prestaties van het team 
  • de beschikbaarheid voor de (interne of externe) gebruikers van de dienst.

In elke evaluatiecyclus is er een planningsgesprek. Het gesprek kan dus samenvallen met een functiegesprek of met het evaluatiegesprek van de voorgaande evaluatieperiode.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Pagina laatst gewijzigd op 14 juni 2017.