Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is de ideale gelegenheid om oplossingen te bespreken voor knelpunten in verband met het functioneren van de geëvalueerde of de door hem te bereiken doelstellingen. Die knelpunten kunnen verband houden met de organisatie of met de werking van de dienst, maar ook met de begeleiding van de evaluator of met externe factoren. Tijdens het functioneringsgesprek kunnen ook de ontwikkeling van de geëvalueerde (in de functie) en de loopbaanperspectieven aan bod komen.

Behoudens uitzonderingen (als de geëvalueerde van werkregime wijzigt of terugkeert na een afwezigheid van meer dan 70 dagen) zijn functioneringsgesprekken niet verplicht. Ze maken echter een logisch onderdeel uit van de keten 'plannen/doen/opvolgen/evalueren'. De evaluator of geëvalueerde kan een functioneringsgesprek aanvragen als een van hen dat nodig acht.

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

 

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2022.