Skip to main content

Functiegesprek

Het functiegesprek en de competentieprofielen zijn de basis voor elk gesprek van de evaluatieperiode. Het doel van het functiegesprek is dat evaluator en geëvalueerde samen een akkoord bereiken over de functiebeschrijving. Bij het uitblijven van een akkoord organiseert de P&O-directeur een bemiddeling en, in geval van het niet slagen ervan, is het de directeur of de directeur-generaal die beslist over de functiebeschrijving.

Als de geëvalueerde van functie verandert of zijn taken in belangrijke mate veranderen, kan er een nieuw functiegesprek gehouden worden. Na het gesprek geven evaluator en geëvalueerde hun eventuele opmerkingen en ondertekenen ze beiden de functiebeschrijving of het verslag van het gesprek, waarin de functiebeschrijving is opgenomen.

 

Pagina laatst gewijzigd op 14 juni 2017.