Skip to main content

Evaluatiegesprek

Het evaluatiegesprek is een gesprek tussen de evaluator en de geëvalueerde waar een soort eindbalans van het functioneren wordt opgemaakt. De evaluator geeft aan of de gemaakte afspraken van het plannings- en het eventuele functioneringsgesprek werden nagekomen en hij geeft feedback over het globale functioneren van de geëvalueerde.

Concreet steunt de evaluatie op 4 criteria:

  • het behalen van de prestatiedoelstellingen 
  • de ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor de functie
  • de bijdrage aan de prestaties van het team 
  • de beschikbaarheid voor de (interne of externe) gebruikers van de dienst.

 

Voor de evaluator zijn er 2 bijkomende evaluatiecriteria voor de evaluaties die hij doet:

  • de kwaliteit van de evaluaties die hij deed 
  • het naleven van de termijnen en de reglementering.


Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de behaalde resultaten en de persoonlijke bijdrage aan die resultaten. Het is immers mogelijk dat een geëvalueerde door externe factoren zijn prestatiedoelstellingen niet heeft behaald. De evaluator zal ook het algemeen functioneren gedurende de volledige evaluatieperiode evalueren.

Na afloop van de evaluatieperiode rondt de evaluator zijn balans af door een van de 4 mogelijke vermeldingen toe te kennen:

  • uitzonderlijk
  • voldoet aan de verwachtingen
  • te verbeteren
  • onvoldoende.

Na het gesprek maakt de evaluator een verslag op waarin hij zijn feedback geeft over het functioneren en het behalen van de doelstellingen van de geëvalueerde, en motiveert de toegekende vermelding.

 

Pagina laatst gewijzigd op 14 juni 2017.