Skip to main content

Gesprekken evaluatieperiode

In een evaluatieperiode volgen verschillende gesprekken elkaar op in deze volgorde:

  • functiegesprek
  • planningsgesprek
  • functioneringsgesprek
  • evaluatiegesprek.

Bekijk de info over de functionele tweetaligheid vóór het opstarten van een evaluatie.

Er begint een nieuwe periode de dag na het afsluiten van een vorige periode. Om de doelstellingen van die nieuwe periode te bepalen kan men tijdens het planningsgesprek gebruik maken van de feedback die gegeven werd in het kader van de voorgaande periode.

Alle elementen met betrekking tot een evaluatie worden bewaard in een dossier dat de verslagen van de gesprekken bevat, de eventuele aanvragen van een functioneringsgesprek, de eventuele stukken en observaties van de geëvalueerde, bezwaarschriften,….

De evaluatieperiodes vormen geen gesloten geheel, maar zijn eerder een permanent proces dat opgebouwd wordt op basis van de resultaten van de voorgaande gesprekken.

Schema evaluatieperiode:

schematische weergave van het voortdurende proces van de evaluatiecyclus

 

Pagina laatst gewijzigd op 14 juni 2017.