Skip to main content

Leidend ambtenaar

 De leidend ambtenaar staat aan het hoofd van een federale organisatie en:

  • gelast de evaluator om de evaluatie uit te voeren in geval van nalatigheid van de evaluator
  • kent de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ toe als 6 maanden na het einde van de evaluatieperiode geen enkele vermelding werd toegekend 
  • ontslaat het personeelslid na 2 vermeldingen ‘onvoldoende’ in 3 jaar
  • neemt de eindbeslissing over de vermelding in geval van beroep als de beroepscommissie een andere vermelding voorstelt.

Pagina laatst gewijzigd op 03 november 2015.