Skip to main content

P&O directeur

De P&O-directeur is de verantwoordelijke van een P&O-dienst en:

  • organiseert de bemiddeling in het geval er geen akkoord is over de functiebeschrijving of de planning van de doelstellingen 
  • ziet er op toe dat elk personeelslid een evaluatiecyclusgesprek krijgt. De directeur bewaakt de uitvoering van de gesprekken (evaluatiecyclusgesprek, functioneringsgesprekken) en de verzending van de evaluatieverslagen.
  • volgt de remediëring op
  • treedt op als adviseur en ondersteuning voor de hiërarchisch meerdere en van het personeelslid, brengt verslag uit en geeft conclusies waar nodig. 

NB / Elke federale dienst stuurt tegen 1 mei een jaarrapport over de evaluaties van het voorbije jaar naar de FOD BOSA.  

 

Pagina laatst gewijzigd op 18 maart 2022.